PRIMARIA COMUNEI COSTACHE NEGRI

Judetul Galati

PROIECTE DE HOTARARI» Proiect HCL privind aprobare buget 2019 si estimari 2020-2022 -
» Buget 2019 si estimari 2020-2022 -Anexa 1 -
» Program investitii -Anexa 2 -
» Proiect de hotarare nr. 292/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 295/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 298/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 1226/26.03.2020 - privind prelungirea termenului de valabilitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 191/20.01.2021 - privind acordarea unui premiu sotilor in viata care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 156/18.01.2021 - privind aprobarea consumului mediu de carburanti [...]
» Proiect de hotarare nr. 174/19.01.2021 - privind aprobarea documentatiei tehnico economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 177/19.01.2021 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 137/15.01.2021 - privind aprobarea planului de actiuni [...]
» Proiect de hotarare nr. 183/20.01.2021 - privind aprobarea rectificarii bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 132/15.01.2021 - privind aprobarea organizarii retelei scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 227/21.01.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni (ianuarie-martie 2021)
» Proiect de hotarare nr. 208/22.01.2021 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Han Florin [...]
» Proiect de hotarare nr. 635/18.02.2021 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire
» Proiect de hotarare nr. 638/18.02.2021 - privind aprobarea parteneriatului [...]
» Proiect de hotarare nr. 641/18.02.2021 - privind modificarea art. 1 la HCL nr. 11/16.12.2020
» Proiect de hotarare nr. 1097/22.03.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1101/22.03.2021 -
» Anunt - nr. 1431/08.04.2021
» Proiect SDL -
» Proiectul de buget al UAT Comuna Costache Negri pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1534/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1538/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1542/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 109/20.04.2021 - privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale [...]