PRIMARIA COMUNEI COSTACHE NEGRI

Judetul Galati

PROIECTE DE HOTARARI» Proiect HCL privind aprobare buget 2019 si estimari 2020-2022 -
» Buget 2019 si estimari 2020-2022 -Anexa 1 -
» Program investitii -Anexa 2 -
» Proiect de hotarare nr. 292/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 295/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 298/23.01.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 1226/26.03.2020 - privind prelungirea termenului de valabilitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 191/20.01.2021 - privind acordarea unui premiu sotilor in viata care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 156/18.01.2021 - privind aprobarea consumului mediu de carburanti [...]
» Proiect de hotarare nr. 174/19.01.2021 - privind aprobarea documentatiei tehnico economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 177/19.01.2021 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 137/15.01.2021 - privind aprobarea planului de actiuni [...]
» Proiect de hotarare nr. 183/20.01.2021 - privind aprobarea rectificarii bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 132/15.01.2021 - privind aprobarea organizarii retelei scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 227/21.01.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni (ianuarie-martie 2021)
» Proiect de hotarare nr. 208/22.01.2021 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Han Florin [...]
» Proiect de hotarare nr. 635/18.02.2021 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire
» Proiect de hotarare nr. 638/18.02.2021 - privind aprobarea parteneriatului [...]
» Proiect de hotarare nr. 641/18.02.2021 - privind modificarea art. 1 la HCL nr. 11/16.12.2020
» Proiect de hotarare nr. 1097/22.03.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1101/22.03.2021 -
» Anunt - nr. 1431/08.04.2021
» Proiect SDL -
» Proiectul de buget al UAT Comuna Costache Negri pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1534/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1538/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 1542/14.04.2021 -
» Proiect de hotarare nr. 109/20.04.2021 - privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale [...]
» Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor bugetului local al comunei Costache Negri [...] -
» Proiect de hotarare nr. 2369/23.06.2022 - privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru realizarea investitiei Baza Sportiva
» Proiect de hotarare nr. 2187/23.06.2022 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» Proiect de hotarare nr. 3689/20.07.2022 -
» Proiect de hotarare nr. 247/25.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 277/02.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 280/26.01.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 490/16.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 493/16.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 496/16.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 502/16.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 578/22.02.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 883/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 886/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 889/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 892/20.03.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 948/22.03.2023 -
» Proiect de hotarare aderare GAL Siret Barlad Est -
» Proiect de hotarare aprobare buget dotare Scoala gimnaziala -
» Proiect de hotarare Bransamente retea de canalizare -
» Proiect de hotarare HUB de Servicii MMSS-SII MMSS -
» Proiect de hotarare Reabilitare si modernizare alimetare cu apa -
» Proiect completare inventar -
» Proiect exercitiu bugetar 2022 -
» Proiect inchiriere pasune -
» Proiect reziliere contract concesiune -
» Proiect de hotarare nr. 2022/21.06.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2034/21.06.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2025/21.06.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2028/21.06.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2171/03.07.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2506/25.07.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2510/25.07.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2516/25.07.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 2541/26.07.2023 -
» Informare stadiu Implementare Proiecte - 31.07.2023 -
» Proiect de hotarare nr. 1820/31.05.2023 -