PRIMARIA COMUNEI COSTACHE NEGRI

Judetul Galati

BUGET

,, Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire”   deschis la Trezoreria Municipiului Galati, U.A.T. Comuna Costache Negri, CUI 3126772 ,cont  privind  incasarea  amenzilor contraventinale:
        RO07TREZ30621A470400XXXX.


» Bilant - 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bug. local - Celtuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bug. local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Bugetul local - pe anul 2011
» Buget local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Buget local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Buget centralizat al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Lista de investitii cu finantare din bugetul local - pe anul 2011
» Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Situatia creantelor si datoriilor - la data de 31.03.2011
» Situatia stocurilor - 31.03.2011
» Indicatori sinteza - venituri si cheltuieli
» Indicatori buget local - trimestrul II 2011
» Anexe bilant - 30.06.2011
» Indicatori buget local - pe anul 2011
» Dare de seama - la data de 31.12.2011
» Bugetul general centralizat al judetului - pe anul 2012
» Bugetul local al comunei Costache Negri - pe anul 2012
» Buget local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2012
» Buget local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local repartizate pentru Comuna Costache Negri, jud. Galati - pe anul 2012
» Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate - pe anul 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru semestrul I 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru trimestrul III 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru trimestrul II 2012
» Bugetul local rectificat - pentru anul 2012
» Indicatori Sinteza - Venituri - Trimestrul I anul 2013
» Indicatori Sinteza - Cheltuieli - Trimestrul I anul 2013
» Indicatorii cu privire la executia bugetului local - semestrul I anul 2013
» Indicatori - Semestrul III
» Bilant - trimestrul III 2013
» Creante - Datorii - trimestrul III 2013
» Cont de rezultat patrimonial - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri ale bugetului din venituri proprii - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli ale bugeului local sectiunea de devoltare - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli ale bugetului local - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri ale bugetului local - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea de dezvoltare - trimestrul III 2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - trimestrul III 2013
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - trimestrul III 2013
» Bilant - trimestrul IV 2013
» Cont rezultat patrimonial - trimestrul IV 2013
» Creante - Datorii - trimestrul IV 2013
» Cont exxecutie - cheltuieli buget local sectiunea dezvoltare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii - trimestru IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii secntiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea dezvoltare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri vuget local - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget venituri proprii - trimestrul IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget local - trimestrul IV 213
» Cont executie - cheltuieli buget local sectiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Persoane handicap - trimestrul IV 2013
» Situatia modificarilot activelor nete - trimestrul IV 2013
» Anexa 22 - venituri si cheltuielile bugetelor bugetale locale - trimestrul IV 2013
» Anexa 35 a - cresteri trim iV 2013
» Anexa 35 a - reduceri trim IV 2013
» Anexa 35 b - reduceri trim IV 2013
» Anexa 35 b - cresteri trim IV 2013
» Anexa 57 - trim IV 2013
» Buget local final pe anul 2014 - sectiunea de dezvoltare
» buget local final - pe anul 2014
» buget local sectiunea de functionare - pe anul 2014
» Lista de investitii - 2014
» Indicatori buget local - trim I 2014
» Active - Datorii - trim I 2014
» Bilant - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli Bl trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli Bl sectiunea de dezvotare - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BVp sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BL - trim I 2014
» Cont executie - venit BL sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BVP sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BL - trim I 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim I 2014
» Cont executie - venit BL sectiunea de dezolvare - trim I 2014
» Flux de trezorerie - trim I 2014
» Protectia copilului - trim I 2014
» Indicatori buget local - trim II 2014
» Bilant - trim II 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim II 2014
» Creante si Datorii - trim Ii 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim II 2014
» Cont de executie - cheltuieli BL - trim II 2014
» Cont de executie - cheltuieli BL sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BL - trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de dezolvare - trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP - sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP - trim II 2014
» Disponibil din mijloace speciale - trim II 2014
» Flux de trezorerie - trim II 2014
» Protectia copilului - trim II 2014
» Indicatori buget local - trim III 2014
» Active - Datorii - trim III 2014
» Bilant - trim III 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim III 2014
» Cont executie - venituri BL - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BL - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim III 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - veninuri BL sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - veituri BVP - trim III 2014
» Flux trezorerie - trim III 2014
» Mijlaoce speciale - trim III 2014
» Protectia copilului - trim III 2014
» Contul de executie al bugetului local - trim III 2014
» Indicatori buget local - trim IV 2014
» Bilant - trim IV 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venit BL dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venit bl functionare - trim IV 2014
» Cont executie - venit BL - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP functionare - trim IV 2014
» Disponibil cu destinatie speciala - trim IV 2014
» Flux de trezorerie - trim IV 2014
» Anexa 21 - trim IV 2014
» Anexa 22 - trim IV 2014
» Anexa 34 - trim IV 2014
» Anexa 35 a - trim IV 2014
» Anexa 35 a pg2 - trim IV 2014
» Anexa 35 b - trim IV 2014
» Anexa 35 b pag2 - trim IV 2014
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - trim IV 2014
» Detaliere - ordine publica
» Detaliere - la nivel de subcapitole si paragrafe
» Detaliere - protectia mediului
» Adresa indicatori - 2015
» Indicatori semestrul I - 2015
» Indicatori buget local - trim I 2015
» Buget de venituri si cheltuieli initial pe anul 2015 - sectia de dezvoltare
» Buget de venituri si cheltuieli initial pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Buget de venituri si cheltuieli initial - pe anul 2015
» Lista de investitii initial - 2015
» Bilant - 31.03.2015
» Anexa 40 - 31.03.2015
» Cheltuieli BL - 31.03.2015
» Cheltuieli BVP - 31.03.2015
» Creante si Datorii - trim I 2015
» Contul de rezultate patrimoniale - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BL devoltare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP devoltare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BL dezvoltare - 31.03.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2015
» Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie
» Cont executie - venituri BL functionare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP functionare - 31.03.2015
» Protectia copilului - 31.03.2015
» Situatia stocurilor - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BL - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP - 31.03.2015
» Bilant - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL devoltare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - 30.06.2015
» Conul de rezultate patrimoniale - 30.06.2015
» Datorii - 30.06.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2015
» Protectia copilului - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BL dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BL functionare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP functionare - 30.06.2015
» Cont executie - veniuri BL - 30.06.2015
» Buget centralizat - 30.09.2015
» Buget local - 30.09.2015
» Buget - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Buget - sectiunea de devoltare - 30.09.2015
» BVP - 30.09.2015
» Lista de investitii 2015 - 30.09.2015
» Scrisoare - cadru
» Grad - necolectare
» Anexa A - Formulare proiect buget
» Anexa A 10 - de a 01 la 05
» Anexa A 11 - de la 01 la 06
» Anexa B - Formulare de fundamentare a finantarii programelor
» Anexa B - Formularul 12
» Anexa b - Formularul 13
» Anexa B - Formularul 14
» Anexa B - Formularul 15
» Anexa C - formulare de fundamentare a proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
» Anexa C - Formularul 16
» Anexa C - Formularul 17
» Anexa D - formulare de fundamentare a proiectelor cu finantare in cadrul programelor de postaderare
» Anexa D - Instructiuni formulare 18-19
» Anexa D - Formular 18
» Anexa D - Formular 19
» Anexa E - formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale
» Anexa E - Formulare 20-24
» Indicatori sem. I - Costache Negri
» Indicatori pentru 9 luni - Costache Negri
» Active si datorii - 30.09.2015
» Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2015
» Bilant - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - zona de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - seectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - 30.09.2015
» Creante si datorii - 30.09.2015
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2015
» Indicatori referitori la protectia copilului - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - 30.09.2015
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2015
» Active si datorii - 31.12.2015
» Anexa 22 - veniturile si cheltuielile bugetelor locale - 31.12.2015
» Anexa 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2015
» Bilant - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuiei - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - 31.12.2015
» Creante si datorii - 31.12.2015
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2015
» Indicatori referitori la protectia copilului - 31.12.2015
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2015
» Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - 31.12.2015
» Buget centralizat - 2015
» Buget final - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Buget final - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Buget total final - 31.12.2015
» Indicatori buget - 31.12.2015
» Lista de investitii - 31.12.2015
» Buget centralizat - 2016
» Buget initial - sectiunea de dezvoltare - 2016
» Buget initial - sectiunea de functionare - 2016
» Buget initial total - 2016
» Program investitii - 2016
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019 2
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare 2
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare 2
» Indicatori - trimestrul I
» Indicatori - 30.09.2016
» Indicatori - trimestru II
» Indicatori - 30.12.2016
» Situatii financiare - trimestrul 1
» Situatii financiare - trimestrul II
» Situatii financiare - trimestrul III
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe amortizabile - II
» Situatia activelor neamortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor neamortizabile - II
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2016
» Veniturile si cheltuielile vugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - 31.12.2016
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2016
» Bilant - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli- sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - 31.12.2016
» Situatia creantelor si datoriilor -
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie II - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie III - 31.12.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2016
» Situatia stocurilor -
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri total - 31.12.2016
» Contul de executie al intitutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ale bugetului local - venituri - 31.12.2016
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Galati
» Buget - 2017
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de dezvoltare
» Buget centralizat - 2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Situatii financiare - 30.09.2017
» Indicatori aferenti executiei bugetare - 30.09.2017
» Situatii financiare trim I - 31.03.2017
» Situatii financiare trim II - 30.06.2017
» Indicatori trim I - 2017
» Indicatori trim II - 2017
» Indicatori trimestru III - 2017
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si sursele de finantare
» Bugetul local pe anul 2018 - Dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2018 - Functionare
» Proiect Buget local - pe anul 2018
» Buget initial 2018 -
» Indicatori trim IV - 2017
» Situatii financiare - 31.12.2017
» Raport - privind starea economico-sociala si de mediu a comunei Costache Negri in anul 2017
» Indicatori trimestrul I - 2018 -
» Indicatori trimestrul II - 2018 -
» Situatii financiare - 31.03.2018
» Buget - Sectiunea de functionare 2018
» Buget - Sectiunea de dezvoltare 2018
» Buget centralizat - 2018
» Buget total - 2018
» Program investitii publice - 2018
» Situatii financiare - 30.06.2018
» Indicatori executie bugetara la 30.09.2018 -
» Situatii financiare la 30.09.2018 -
» Situatii financiare 31.12.2018 -
» Indicatori cu privire la executia bugetelor locale - 31.12.2018
» Buget initial -
» Indicatori - trimestrul I
» Situatii financiare - 31.03.2019
» Situatie salarii - 30.09.2019
» Indicatorii - cu privire la executia bugetelor locale, 30.06.2019
» Situatii financiare - 30.06.2019
» Indicatori - executie BL trim III C. NEGRI
» Inticatori executie - trim IV
» Buget local initial - 2020
» Situatii financiare - trim IV 2019
» Buget final - 2020
» Indicatori trim I - 2020
» Indicatori trim II - 2020
» Indicatori trim III - 2020
» Indicatori trim IV - 2020
» Situatii financiare - 31.03.2020
» Situatii financiare - 30.06.2020
» Situatii financiare - 30.09.2020
» Situatii financiare - 31.12.2020
» Situatii financiare la 31.03.2021 -
» Situatii financiare la 30.06.2021 -
» Situatii financiare la 30.09.2021 -
» indicatori executie buget local trim I C Negri -
» indicatori executie buget local trim IIC.NEGRI -
» indicatori executie bueget local trim III C NEGRI -
» Situatii financiare la 31.12.2021 -
» Buget final 2021 -
» Buget final sectiunea de dezvoltare 2021 -
» Buget final sectiunea de functionare 2021 -
» Indicatorii aferenti executiei bugetului local trim IV C.Negri -
» Program de investitii final 2021 -
» Situatii financiare 31.03.2022 -
» Indicatorii executiei bugetare pe trimestrul I -
» Program investitii - 2022 -
» Buget initial - 2022 -
» Indicatori aferenti executie bugetului local trim II 2022 -
» Indicatori aferenti executie bugetului local trim III 2022 -
» Buget local; Program de investitii; Buget din venituri proprii; Raport de specialitate; -
» Buget local final 2022 -
» Situatii finaciare la 30.06.2022 -
» Situatii finaciare la 30.09.2022 -
» Situatii financiare la 31.12.2022 -
» Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la 31 dec 2023 -
» Buget initial - 2023 -
» Situatii financiare - 31.03.2023 -
» Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la 31 martie 2023 -
» Anunt Buget 2024 -
» Buget local pe anul 2024 -
» Program investitii -