PRIMARIA COMUNEI COSTACHE NEGRI

Judetul Galati

BUGET

   * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bilant - 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bug. local - Celtuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bug. local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie a fondurilor evidentiate in afara bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Bugetul local - pe anul 2011
» Buget local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Buget local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Buget centralizat al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Lista de investitii cu finantare din bugetul local - pe anul 2011
» Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Situatia creantelor si datoriilor - la data de 31.03.2011
» Situatia stocurilor - 31.03.2011
» Indicatori sinteza - venituri si cheltuieli
» Indicatori buget local - trimestrul II 2011
» Anexe bilant - 30.06.2011
» Indicatori buget local - pe anul 2011
» Dare de seama - la data de 31.12.2011
» Bugetul general centralizat al judetului - pe anul 2012
» Bugetul local al comunei Costache Negri - pe anul 2012
» Buget local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2012
» Buget local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local repartizate pentru Comuna Costache Negri, jud. Galati - pe anul 2012
» Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate - pe anul 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru semestrul I 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru trimestrul III 2012
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - pentru trimestrul II 2012
» Bugetul local rectificat - pentru anul 2012
» Indicatori Sinteza - Venituri - Trimestrul I anul 2013
» Indicatori Sinteza - Cheltuieli - Trimestrul I anul 2013
» Indicatorii cu privire la executia bugetului local - semestrul I anul 2013
» Indicatori - Semestrul III
» Bilant - trimestrul III 2013
» Creante - Datorii - trimestrul III 2013
» Cont de rezultat patrimonial - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri ale bugetului din venituri proprii - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli ale bugeului local sectiunea de devoltare - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii - trimestrul III 2013
» Cont executie - cheltuieli ale bugetului local - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri ale bugetului local - trimestrul III 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea de dezvoltare - trimestrul III 2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - trimestrul III 2013
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - trimestrul III 2013
» Bilant - trimestrul IV 2013
» Cont rezultat patrimonial - trimestrul IV 2013
» Creante - Datorii - trimestrul IV 2013
» Cont exxecutie - cheltuieli buget local sectiunea dezvoltare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii - trimestru IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget venituri proprii secntiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea dezvoltare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri vuget local - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget venituri proprii - trimestrul IV 2013
» Cont executie - cheltuieli buget local - trimestrul IV 213
» Cont executie - cheltuieli buget local sectiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Cont executie - venituri buget local sectiunea de functionare - trimestrul IV 2013
» Persoane handicap - trimestrul IV 2013
» Situatia modificarilot activelor nete - trimestrul IV 2013
» Anexa 22 - venituri si cheltuielile bugetelor bugetale locale - trimestrul IV 2013
» Anexa 35 a - cresteri trim iV 2013
» Anexa 35 a - reduceri trim IV 2013
» Anexa 35 b - reduceri trim IV 2013
» Anexa 35 b - cresteri trim IV 2013
» Anexa 57 - trim IV 2013
» Buget local final pe anul 2014 - sectiunea de dezvoltare
» buget local final - pe anul 2014
» buget local sectiunea de functionare - pe anul 2014
» Lista de investitii - 2014
» Indicatori buget local - trim I 2014
» Active - Datorii - trim I 2014
» Bilant - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli Bl trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli Bl sectiunea de dezvotare - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim I 2014
» Cont executie - cheltuieli BVp sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BL - trim I 2014
» Cont executie - venit BL sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BVP sectiunea de functionare - trim I 2014
» Cont executie - venit BL - trim I 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim I 2014
» Cont executie - venit BL sectiunea de dezolvare - trim I 2014
» Flux de trezorerie - trim I 2014
» Protectia copilului - trim I 2014
» Indicatori buget local - trim II 2014
» Bilant - trim II 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim II 2014
» Creante si Datorii - trim Ii 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim II 2014
» Cont de executie - cheltuieli BL - trim II 2014
» Cont de executie - cheltuieli BL sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de dezvoltare - trim II 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BL - trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de dezolvare - trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP - sectiunea de functionare- trim II 2014
» Cont executie - venituri BVP - trim II 2014
» Disponibil din mijloace speciale - trim II 2014
» Flux de trezorerie - trim II 2014
» Protectia copilului - trim II 2014
» Indicatori buget local - trim III 2014
» Active - Datorii - trim III 2014
» Bilant - trim III 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim III 2014
» Cont executie - venituri BL - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BL sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BL - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim III 2014
» Cont executie - venituri BL sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - veninuri BL sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de dezvoltare - trim III 2014
» Cont executie - venituri BVP sectiunea de functionare - trim III 2014
» Cont executie - veituri BVP - trim III 2014
» Flux trezorerie - trim III 2014
» Mijlaoce speciale - trim III 2014
» Protectia copilului - trim III 2014
» Contul de executie al bugetului local - trim III 2014
» Indicatori buget local - trim IV 2014
» Bilant - trim IV 2014
» Cont rezultat patrimonial - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BL - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venit BL dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venit bl functionare - trim IV 2014
» Cont executie - venit BL - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP - trim IV 2014
» Cont executie - cheltuieli BVP - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - trim IV 2014
» Cont executie - venituri BVP functionare - trim IV 2014
» Disponibil cu destinatie speciala - trim IV 2014
» Flux de trezorerie - trim IV 2014
» Anexa 21 - trim IV 2014
» Anexa 22 - trim IV 2014
» Anexa 34 - trim IV 2014
» Anexa 35 a - trim IV 2014
» Anexa 35 a pg2 - trim IV 2014
» Anexa 35 b - trim IV 2014
» Anexa 35 b pag2 - trim IV 2014
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - trim IV 2014
» Detaliere - ordine publica
» Detaliere - la nivel de subcapitole si paragrafe
» Detaliere - protectia mediului
» Adresa indicatori - 2015
» Indicatori semestrul I - 2015
» Indicatori buget local - trim I 2015
» Buget de venituri si cheltuieli initial pe anul 2015 - sectia de dezvoltare
» Buget de venituri si cheltuieli initial pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Buget de venituri si cheltuieli initial - pe anul 2015
» Lista de investitii initial - 2015
» Bilant - 31.03.2015
» Anexa 40 - 31.03.2015
» Cheltuieli BL - 31.03.2015
» Cheltuieli BVP - 31.03.2015
» Creante si Datorii - trim I 2015
» Contul de rezultate patrimoniale - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BL devoltare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP devoltare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BL dezvoltare - 31.03.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2015
» Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie
» Cont executie - venituri BL functionare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - 31.03.2015
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP functionare - 31.03.2015
» Protectia copilului - 31.03.2015
» Situatia stocurilor - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BL - 31.03.2015
» Cont executie - venituri BVP - 31.03.2015
» Bilant - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL devoltare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BL functionare - 30.06.2015
» Cont executie - cheltuieli BVP functionare - 30.06.2015
» Conul de rezultate patrimoniale - 30.06.2015
» Datorii - 30.06.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2015
» Protectia copilului - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BL dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP dezvoltare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BL functionare - 30.06.2015
» Cont executie - venituri BVP functionare - 30.06.2015
» Cont executie - veniuri BL - 30.06.2015
» Buget centralizat - 30.09.2015
» Buget local - 30.09.2015
» Buget - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Buget - sectiunea de devoltare - 30.09.2015
» BVP - 30.09.2015
» Lista de investitii 2015 - 30.09.2015
» Scrisoare - cadru
» Grad - necolectare
» Anexa A - Formulare proiect buget
» Anexa A 10 - de a 01 la 05
» Anexa A 11 - de la 01 la 06
» Anexa B - Formulare de fundamentare a finantarii programelor
» Anexa B - Formularul 12
» Anexa b - Formularul 13
» Anexa B - Formularul 14
» Anexa B - Formularul 15
» Anexa C - formulare de fundamentare a proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
» Anexa C - Formularul 16
» Anexa C - Formularul 17
» Anexa D - formulare de fundamentare a proiectelor cu finantare in cadrul programelor de postaderare
» Anexa D - Instructiuni formulare 18-19
» Anexa D - Formular 18
» Anexa D - Formular 19
» Anexa E - formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale
» Anexa E - Formulare 20-24
» Indicatori sem. I - Costache Negri
» Indicatori pentru 9 luni - Costache Negri
» Active si datorii - 30.09.2015
» Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2015
» Bilant - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - zona de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - seectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Detalierea cheltuielilor - 30.09.2015
» Creante si datorii - 30.09.2015
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2015
» Indicatori referitori la protectia copilului - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - 30.09.2015
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2015
» Active si datorii - 31.12.2015
» Anexa 22 - veniturile si cheltuielile bugetelor locale - 31.12.2015
» Anexa 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2015
» Bilant - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuiei - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Detalierea cheltuielilor - 31.12.2015
» Creante si datorii - 31.12.2015
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Detaliere - 31.12.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2015
» Indicatori referitori la protectia copilului - 31.12.2015
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2015
» Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii - 31.12.2015
» Buget centralizat - 2015
» Buget final - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2015
» Buget final - sectiunea de functionare - 31.12.2015
» Buget total final - 31.12.2015
» Indicatori buget - 31.12.2015
» Lista de investitii - 31.12.2015
» Buget centralizat - 2016
» Buget initial - sectiunea de dezvoltare - 2016
» Buget initial - sectiunea de functionare - 2016
» Buget initial total - 2016
» Program investitii - 2016
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019 2
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare 2
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare 2
» Indicatori - trimestrul I
» Indicatori - 30.09.2016
» Indicatori - trimestru II
» Indicatori - 30.12.2016
» Situatii financiare - trimestrul 1
» Situatii financiare - trimestrul II
» Situatii financiare - trimestrul III
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe amortizabile - II
» Situatia activelor neamortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor neamortizabile - II
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2016
» Veniturile si cheltuielile vugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - 31.12.2016
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2016
» Bilant - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli- sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - 31.12.2016
» Situatia creantelor si datoriilor -
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie II - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie III - 31.12.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2016
» Situatia stocurilor -
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri total - 31.12.2016
» Contul de executie al intitutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ale bugetului local - venituri - 31.12.2016
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Galati
» Buget - 2017
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de dezvoltare
» Buget centralizat - 2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Situatii financiare - 30.09.2017
» Indicatori aferenti executiei bugetare - 30.09.2017
» Situatii financiare trim I - 31.03.2017
» Situatii financiare trim II - 30.06.2017
» Indicatori trim I - 2017
» Indicatori trim II - 2017
» Indicatori trimestru III - 2017
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si sursele de finantare
» Bugetul local pe anul 2018 - Dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2018 - Functionare
» Proiect Buget local - pe anul 2018
» Buget initial 2018 -
» Indicatori trim IV - 2017
» Situatii financiare - 31.12.2017