PRIMARIA COMUNEI COSTACHE NEGRI

Judetul Galati

CONSILIUL LOCAL

TABEL NOMINAL CU CONSILIERII LOCALI


Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

consilierului local

Formatiune politica din care face parte

1

CONSTANTIN VERONICA

P.N.L

2

HAN FLORIN

P.S.D

3

MANOILĂ ENI

P.S.D

4

MOLOMAN DAN

P.N.L

5

RADU JAN

P.S.D

6

ŞTEFAN LUCA

P.S.D

7

URSU LENUŢA

U.N.P.R

8

VÎRTOSU ELEONORA

P.S.D

9

VÎRTOSU LILI

P.N.L


APARAT DE SPECIALITATE PRIMAR


Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Functia

detinuta

Formatiune politica

1

NICULESCU EMILIA

Primar

P.N.L

2

VIRTOSU VIOREL

Viceprimar

P.N.L

3

MAXIM CLAUDIA

Secretar comuna


4

VIRTOSU CONSTANTINA

Consilier superior


5

NEAGU OCTAVIAN GABRIEL

Consilier superior


6

ALECU LUCRETIA

Consilier superior


7

CONSTANTIN GABRIELA

Consilier superior


8

MANOILA AMALIA

Consilier superior


9

CIOBOTARU MARIANA

Consilier superior


10

M EHEDINTI MARIANA

Consilier asistent


11

ANDREI MIHAELA

Consilier IIFisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor [...]
» HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor [...]
» HCL nr.12 din 29.03.2019 - privind predarea in folosinta cu titlu gratuit a capacitatilor energetice cuprinse in lucrarea"Extindere retele electrice, comuna Costache Negri, T6,P53/133, Galati
» HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Master Planului [...]
» HCL nr. 4/30.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar [...]
» HCL nr. 5/30.01.2019 privind transferul prin metoda vanzare-cumparare a capacitailor energetice [...]
» HCL nr. 6/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» Anexa la HCL nr. 6/28.02.2019
» HCL nr. 7/28.02.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 8/28.02.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Costache Negri [...[
» HCL nr. 9/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 10/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr.11 din 29.03.2019 - privind actualizarea Statutului comunei Costache Negri, jud.Galati
» HCL nr.12 din 29.03.2019 - privind predarea in folosinta cu titlu gratuit a capacitatilor energetice cuprinse in lucrarea"Extindere retele electrice, comuna Costache Negri, T6,P53/133, Galati
» HCL nr.13 din 29.03.2019 - privind aprobarea completarii bunurilor domeniului public al comunei Costache Negri, judetul Galati
» HCL nr.14 din 29.03.2019 - privind aprobarea dreptului de folosinta, pe drumurile de exploatare in comuna Costache Negri, in vederea realizarii retelei electrice in favoarea SC Cudalbi Eolian SRL